Musikpuljen

Musikpuljen har til formål at præsentere et alsidigt musikudbud med både amatører og professionelle.

Formålet med puljen er at præsentere et alsidigt musikalsk udbud i forskellige genrer og stilarter, med optræden af både professionelle og amatører.

Administrationen kan efter ansøgning og nedenstående retningslinjer løbende tildele støtte til rytmiske arrangementer. Støtten tildeles indenfor disse fire kategorier:

A) Arrangementer med rytmiske amatørorkestre og gratis adgang.
Tilskud til dækning af udgifterne til lydmand og Kodaafgift. Transportudgifter (500 kr. pr. band). Ved et arrangement med optræden af 2 bands er det samlede tilskud på max. 3.000 kr.

B) Arrangementer med rytmisk musik og entre.
Tilskud der dækker 50 % af honorarudgifterne til musikere og lydfolk. Der kan maksimalt gives 5.500 kr. i tilskud pr. arrangement

C) Lokaleleje
Tilskud til dækning af 70 % af lokalelejen. Der gives kun tilskud til lokaleleje i forbindelse med godkendte lokaler. Der gives ikke tilskud til følgeudgifter som leje af lyd og lys, teknisk bistand, brandvagt m.m. ved lokaleleje.

D) Musikforeninger
Musikforeninger med et genremæssigt snævert repertoire kan Plan & Udvikling tildele op til 10.000 kr. i årligt tilskud

En forening kan maksimalt modtage 50.000 kr. pr. år i henhold til kategorierne A-D.

Det betyder, at der sikres en vis mangfoldighed og at en enkelt forening ikke tildeles midler fra Musikpuljen i et sådant omfang, at mulighederne for andre begrænses.

Ovenstående ordninger (A-D) er ikke gældende for foreninger, institutioner m.fl., der i øvrigt modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune. Kommercielle arrangører kan ikke modtage tilskud.

Aktiviteter, der ikke kan bevilges støtte:

Der kan ikke gives støtte i form af velgørenhed. Der ydes fortsat ikke tilskud afholdt af menighedsråd, frikirker eller tilsvarende religiøse organisationer.