Ansøgningsskema lokaletilskud Vendsyssel Teater

Ansøgningsskema

Oplysninger om ansøger
Skriv foreningens adresse
Skriv foreningens CVR nr
Skriv kontaktpersons telefon nr.
Oplysninger om arrangementet
F.eks. "Koncert med Mandskoret"
Brug ca. 50 ord til at beskrive arrangementet.
Dato og klokkeslæt.
Oplysninger om leje af salen og teknisk bistand
Hvis du ikke skal leje en sal, men kun har brug for støtte til teknisk bistand i forbindelse med optræden i foyer m.m., skal du sætte et vingeben i denne checkbox.

Angiv hvilket antal timer Vendsyssel Teater har fastsat arrangementet til (uanset om det finder sted i sale eller foyer)
Hvis du ønsker at vedhæfte bilag (f.eks. yderligere beskrivelse af arrangementet) kan du gøre det her.
Ved at trykke "Send ansøgning" bekræfter jeg, at foreningen har underskrevet lejekontrakt med Vendsyssel Teater.