Lokaletilskud Vendsyssel Teater

Her kan du søge om tilskud til udgifter ved lokaleleje og teknisk bistand i Vendsyssel Teater.

Foreninger og andre frivillige aktører kan søge tilskud til dækning af 70 % af lokalelejen og evt. teknisk bistand i Vendsyssel Teaters Musiksal, Black Box og Store Sal.

Desuden kan søges om fuld støtte (100%) til teknisk bistand ved arrangementer i foyer og andre af teatrets offentlige rum ude og inde.

Kommercielle aktører, virksomheder og enkeltpersoner kan ikke søge støtte. Velgørenhedsarrangementer kan ikke modtage støtte.

Der er løbende ansøgningsfrist. Du kan forvente hurtigt svar - normalt inden for 5 arbejdsdage. Bevilget støtte udbetales efter gennemført arrangement ved at ansøger sender kopi af den endelige faktura fra Vendsyssel Teater til leif.jakobsen@hjoerring.dk 

OBS: Du skal have indgået aftale med Vendsyssel Teater og have en underskrevet lejekontrakt inden du kan søge lokaletilskud.

Ansøgningsskema lokaletilskud Vendsyssel Teater

Ansøgningsskema

Oplysninger om ansøger
Skriv foreningens adresse
Skriv foreningens CVR nr
Skriv kontaktpersons telefon nr.
Oplysninger om arrangementet
F.eks. "Koncert med Mandskoret"
Brug ca. 50 ord til at beskrive arrangementet.
Dato og klokkeslæt.
Oplysninger om leje af salen og teknisk bistand
Hvis du ikke skal leje en sal, men kun har brug for støtte til teknisk bistand i forbindelse med optræden i foyer m.m., skal du sætte et vingeben i denne checkbox.

Angiv hvilket antal timer Vendsyssel Teater har fastsat arrangementet til (uanset om det finder sted i sale eller foyer)
Hvis du ønsker at vedhæfte bilag (f.eks. yderligere beskrivelse af arrangementet) kan du gøre det her.
Ved at trykke "Send ansøgning" bekræfter jeg, at foreningen har underskrevet lejekontrakt med Vendsyssel Teater.

 

Yderligere oplysninger om lokaleleje og tilskud

Al henvendelse angående leje af sale (booking m.m.) rettes til Pia Mourier, eventkoordinator, Vendsyssel Teater. Tlf. 2082 4911. Mail pia@vendsyssel-teater.dk.

Al henvendelse angående lokaletilskud rettes til Leif Lund Jakobsen, kulturkonsulent, Hjørring Kommune. Tlf. 4122 4891. Mail leif.jakobsen@hjoerring.dk.