Generelle betingelser for modtagelse af støtte

Nedenstående betingelser er gældende for alle tre kulturstøttepuljer under Hjørring Kommune.

En forudsætning for modtagelse af tilskud er, at der er tale om offentlige kulturelle arrangementer, der finder sted i Hjørring Kommune. Alle grupper og foreninger kan søge.

Markedsføring og synlighed

Borgernes kendskab til udbuddet af fritids- og kulturaktiviteter er vigtig. Tilskud fra de tre kulturstøttepuljer betinges af, at tilskudsmodtagerne medvirker til at fremme kendskabet til støttede aktiviteter, arrangementer og projekter. Det skal ske i henhold til nedenstående betingelser.

  • at der er tale om offentlige kulturelle arrangementer.
  • at det af plakater, løbesedler og pressemeddelelser fremgår, at arrangementet er støttet af Hjørring Kommune.
  • at der fremsendes en ansøgning inden at arrangementerne afholdes.
  • at der fremsendes pressemeddelelser til de lokale medier.
  • at arrangementet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.
  • at arrangementet indtastes på www.kultunaut.dk, når der er givet tilsagn om økonomisk tilskud.
  • at der indsendes et arrangementsregnskab til Plan & Udvikling, Hjørring Kommune senest 1 måned efter arrangementets afslutning. Arrangementsregnskabet kan inkluderes i arrangørens årsregnskab.
  • Årsregnskabet afleveres - underskrevet af bestyrelsen og godkendt af revisor - inden d. 15. marts det følgende år.