Frie Kulturstøttemidler

Formålet med puljen er at støtte kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Ordningen er gældende i 2018. Ny ordning træder i kraft i 2019. Der søges som normalt til 2019-projekter senest 1. november 2018.

Der er afsat 425.000 kr. med to årlige ansøgningsfrister 1. november og 1. juni. Næste deadline er fredag den 1. november 2018 kl. 12.00. Der uddeles støtte til projekter, der finder sted i 2019.

Frie kulturstøttemidler gives til kommende kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der vil være fokus på arrangementer og events, der kan have profilerende karakter for kommunen. Kulturaktiviteter, som understøtter og spiller sammen med kommunens overordnede planer er meget velkomne. Der bevilges ikke tilskud til afholdte arrangementer. Tilskud til musikfestivaler gives fra denne pulje. 

Puljen er som udgangspunkt forbeholdt foreninger.

Ansøgning og deadline
Du ansøger ved at udfylde online-ansøgningsskemaet nederst på siden. Ansøgning kan ikke fremsendes på mail.

Næste ansøgningsrunde gælder projekter i 2018 og har deadline senest den 1. november 2018 kl. 12.00. På et efterfølgende udvalgsmøde tager Økonomiudvalget stilling til ansøgningerne og fastsætter tilskudsbeløb på indstilling fra forvaltningen.

Udbetaling
For at kunne få udbetalt støtte, er det et krav,

  • at foreningen har et CVR-nr.
  • at CVR-nummeret er knyttet til foreningens bankkonto
  • at bankkontoen er registreret som foreningens Nemkonto. 

Inden ansøgningen indsendes, bedes foreningen tjekke med banken, at ovenstående er i orden.

Ansøgning
Du ansøger her senest den 1. november kl. 12.00: Online ansøgningsskema - Frie Kulturstøttemidler november 2018.

Generelle betingelser
Tjek "Generelle betingelser for modtagelse af støtte fra kulturpuljerne".