Frie Kulturstøttemidler 2018

Formålet med puljen er at støtte kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer.

Der er afsat 425.000 kr. med to årlige ansøgningsfrister 1. november og 1. juni. Næste deadline er fredag den 1. juni 2018 kl. 12.00. Der uddeles støtte til projekter, der finder sted i 2018.

Frie kulturstøttemidler gives til kommende kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der vil være fokus på arrangementer og events, der kan have profilerende karakter for kommunen. Kulturaktiviteter, som understøtter og spiller sammen med kommunens overordnede planer er meget velkomne. Der bevilges ikke tilskud til afholdte arrangementer. Tilskud til musikfestivaler gives fra denne pulje. 

Ansøgning og deadline
Du ansøger ved at udfylde online-ansøgningsskemaet nederst på siden. Ansøgning kan ikke fremsendes på mail.

Næste ansøgningsrunde gælder projekter i 2018 og har deadline senest fredag den 1. juni 2018 kl. 12.00. På et efterfølgende udvalgsmøde tager Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget stilling til ansøgningerne og fastsætter tilskudsbeløb på indstilling fra forvaltningen.

Der åbnes for ansøgning senere.