Frie Kulturstøttemidler

Formålet med puljen er at støtte kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer.

Der er årligt afsat 179.000 kr. med én årlig ansøgningsfrist den 1. november for aktiviteter i det efterfølgende år. 

Frie kulturstøttemidler gives til kommende kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der vil være fokus på arrangementer og events, der kan have profilerende karakter for kommunen. Kulturaktiviteter, som understøtter og spiller sammen med kommunens overordnede planer er meget velkomne. Der bevilges ikke tilskud til afholdte arrangementer. Tilskud til musikfestivaler gives fra denne pulje. 

Puljen er som udgangspunkt forbeholdt foreninger.

Ansøgning
Du ansøger ved at udfylde online-ansøgningsskemaet nederst på siden. Ansøgning kan ikke fremsendes på mail.

Efter deadlinens udløb tager Økonomiudvalget på et efterfølgende udvalgsmøde stilling til ansøgningerne og fastsætter tilskudsbeløb på indstilling fra forvaltningen.

Udbetaling
BEMÆRK: For at kunne få udbetalt støtte, er det et krav,

  • at foreningen har et CVR-nr.
  • at CVR-nummeret er knyttet til foreningens bankkonto
  • at bankkontoen er registreret som foreningens Nemkonto. 

Inden ansøgningen indsendes, bedes foreningen tjekke med banken, at ovenstående er i orden.

Ansøgning
Du ansøger her senest den 1. november: Der åbnes senere for ansøgning om støtte til aktiviteter i 2020. Fristen for ansøgning om støtte til aktiviteter i 2019 er udløbet.

Generelle betingelser
Tjek "Generelle betingelser for modtagelse af støtte fra kulturpuljerne".