Kultur & Fritid - hvor hverdagen virker

Fritid og kultur – to begreber, der om noget går hånd i hånd i Hjørring Kommune, hvor foreningslivet blomstrer, og hvor kulturlivet er sprudlende og varieret. Det giver oplevelser, der skaber glæde, det udfordrer intelligens og kreativitet samt oplyser og aktiverer.

Hjørring Kommune prioriterer højt at skabe gode rammer for kommunens foreninger og klubber samt de aktiviteter, der arrangeres. Kommunen tager også selv initiativ til oplevelser for kommunens beboere og gæster, da det skaber jobs, knytter os sammen og bidrager til udviklingen af kommunen.

I denne brochure kan du læse mere om Kultur- og fritidslivet i Hjørring Kommune.