Kontakt Fritidsområdet i Hjørring Kommune

Vi kan hjælpe dig/jer på fritidsområdet

Marianne Poulsen

Jeg vedleder og hjælper foreninger med:

 • Regler for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (f.eks. idræt, spejder og andre foreninger)
 • Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening
 • Vedtægter og regler ved oprettelse af nye foreninger
 • Vedtægtsændringer for eksisterende foreninger
 • Indstillinger til Idrætspris og foreningslederpris
 • Administration af Udviklingspuljen

E-mail: marianne.poulsen@hjoerring.dk
Tlf.nr: +45 72333722

Lenette Nielsen

Jeg vejleder og hjælper voksenundervisning og foreninger med:

 • Regler for tilskud til voksenundervisning
 • Ansøgning om godkendelse til voksenundervisning
 • Administration for tilskud til foreninger
 • Mellemkommunal refusion
 • Lokalhistoriske arkiver – tilskud og regnskab

E-mail: lenette.nielsen@hjoerring.dk
Tlf.nr.: +45 72333721

Sine Dam Møller - Fritids- og kulturkonsulent

Jeg hjælper, udvikler og sparrer med foreninger om:

 • Generel foreningsudvikling
 • Samarbejde på tværs med kommunale enheder
 • Talent- og eliteområdet
 • Ansvarlig for puljen for børn og unge med særlige behov
 • Ansvarlig for Udviklingspuljen

E-mail: sine.dam.moeller@hjoerring.dk
Tlf.nr.: +45 41223734

Mads Søndergaard Thomsen - Foreningskonsulent v. DGI Nordjylland & Hjørring Kommune

Mads Søndergaard Thomsen
Foreningskonsulent v. DGI Nordjylland & Hjørring Kommune

 • Jeg kan hjælpe med foreningsudvikling, åben skole-tilbud m. folkeskoler og igangsætning af nye initiativer
 • Generel foreningsudvikling
 • Brobygning til skoler
 • Trends og tendenser indenfor unge
 • Samarbejde på tværs med kommunale enheder og DGI Nordjylland
 • Gatekeeper til DGI Nordjylland

Jeg kan kontaktes på mail: mst@hjoerring.dk
Eller på telefonnummer: 41 22 32 35

Følg mig på Facebook: DGI Foreningskonsulent Hjørring Kommune