Idrættens talent og elite i Hjørring Kommune

Hjørring Kommunes Talent- og Elitepolitik blev godkendt på Byrådsmøde i december 2015.

Talent- og Eliteidrætspolitikken beskriver målsætning og formål med talent- og eliteidræt i Hjørring Kommune samt de visioner kommunen har for at skabe nødvendige rammer og muligheder for talent- og eliteidrætsudøvere.

Talent- og Eliteidrætspolitikken danner også grundlaget for fordelingen af et økonomisk tilskud til støtte for talent- og elitearbejdet i kommunens klubber.

Hjørring Kommune støtter endvidere eliteidrætten ved at stille kommunens idrætsfaciliteter til rådighed for foreningslivet. Der er investeret i nye fritidsfaciliteter; Vandhuset, Femhøje Stadion og Atletikstadion, Park Vendia Hallen, bordtennishal i Hirtshals og traditionelle haller renoveres.

Talent og elitestøtte kan søges af foreninger i Hjørring Kommune, der opfylder kravene som beskrevet i politikken:

Talent- og eliteidrætspolitik

Ansøgningsfristen for talent og elitestøtte for 2020 var ag den 9. december 2019. 

Foreninger, der opnår bevilling for det kommende år, indgår i Hjørring Kommunes Eliteidrætsråd.

I 2020 består rådet af:

Jesper Vinther, Tokon 
Peter Munk,S68 
Daniel Christensen (formand for Hjørring Kommunes Eliteidrætsråd) 
Simon Rokkjær, B75
Svitlana Pedersen og Susie Holm Kristensen, Springteam Nordjylland
Hjørring Judo og Jiu-Jitsuklub 
Christian Nymand, Hjørring Badmintonklub
Hjørring Futsal  
(Fortuna og Hjørring Idrætsforening, Fodbold, har også repræsentanter i rådet)

Eliteidrætsrådets arbejde og indsatsområder:

Eliteidrætsrådet afholder i samarbejde med klubberne elitetræf målrettet unge elitesportsudøvere. Træffene holder 3-4 gange årligt. Hensigten er, at de unge eliteidrætsudøvere opnår et fællesskab med andre elitesportsudøvere.

Ideen bag elitesportstræf

Erfaringsudveksling.
Eliteidrætsrådets medlemmer udveksler erfaringer i forhold til klubbernes elitearbejde.

Eliteidrætsrådet afdækker med udgangspunkt i fodboldklasserne mulighederne for etablering af øvrige idrætsklasser i folkeskolen.

Kontakt Eliteidrætsrådet eller Fritids- og Kulturkonsulent Sine Dam Møller for yderligere oplysninger:
sine.dam.moeller@hjoerring.dk eller 72 33 37 34