Foreningspriser - Foreningslederpris, Unglederpris og Idrætspris

Priserne uddeles ved et arrangement mandag den 29. april 2019, kl. 19.00, på Vendsyssel Teater. Der uddeles pris til: Alm. idrætspris (56 personer) Enkelte bemærkelsesværdige præstationer (2 personer) Herudover uddeles Foreningslederpris og Unglederprisen.

Fristen for indstillinger er overskredet (3. februar 2019)

Kriterier for tildeling af foreningspriser for præstationer i 2018

Alle, der er medlem af en forening/klub godkendt i Hjørring Kommune, kan komme i betragtning til idrætsprisen og prisen for enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne. Herudover er det et krav, at idrætsudøveren har repræsenteret Hjørring Kommune ved præstationen.

Vil du indstille en foreningsleder, en ungleder eller en idrætsudøver, så skriv til fritidogkultur@hjoerring.dk

Bemærk - der findes kun indstillingsskema ifm. indstilling af ungeledere. Ved indstilling af foreningsledere eller idrætsudøvere beder vi blot om en begrundet indstilling via mail. 

Idrætspris for idrætspræstationer

Personen, holdet eller foreningen skal i løbet af 2018 have:

- Vundet officielle danske eller jyske mesterskaber indenfor Danmarks Idrætsforbunds specialforbund, eller
- Sat officiel danmarksrekord indenfor Dansk Idrætsforbunds specialforbund, eller
- Vundet Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers officielle landsmesterskaber, eller
- Vundet officielle danske eller jyske mesterskaber inden for andre idrætsorganisationer.

I skal sammen med indstillingen vedlægge dokumentation for kravet om, at mesterskabet/rekorden er præsteret i den bedste række. Dokumentationen kan være en et udklip fra en officiel resultatliste

Foreningslederprisen

Uddeles til en leder, der har ydet en særlig indsats i mere end 5 år. 

Prisen uddeles ikke kun til idrætsledere, men også til ledere i andre foreninger som f.eks. spejdere og ungdomsklubber.

Unglederprisen

Uddeles til en ung leder for gejst, gåpåmod og ansvar. Unglederprisen er målrettet unge mellem 13 og 17 år. 

Se yderligere om Unglederprisen

Skemaet til Unglederprisen findes også her i wordformat, så du kan skrive direkte i skemaet se her 

Der nedsættes en jury med repræsentanter fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og sidste års modtagere. 

Juryen vælger, hvem der skal have Foreningslederprisen og Unglederprisen på baggrund af de indstillede til priserne. (For Unglederprisen er juryen udvidet med en repræsentant for DGI).
Afsløring af modtagerne af Foreningslederprisen og Unglederprisen sker først i forbindelse med prisuddelingen.

Enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne

Herudover er der mulighed for at belønne

Enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne. Her tænkes på idrætsydere, der har ydet en helt særlig præstation. Denne kategori dækker også præstationer af international karakter. Udgangspunktet er, at præstationen er højere end de præstationer, der belønnes efter den alm. idrætspris under pkt. 1-4. Denne kategori dækker fortrinsvis præstationer af international karakter. Prisen uddeles til personer, som via danske mesterskaber/-rekorder har kvalificeret sig til f.eks. officielle nordiske mesterskaber eller europamesterskaber- og fået medaljer ved det pågældende mesterskab. Folkeoplysningsudvalget/Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget foretager vurderingen, og har mulighed for efter en konkret vurdering at belønne øvrige særlige bemærkelsesværdige præstationer.

Der nedsættes en jury med repræsentanter fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og sidste års modtagere. 
Juryen vælger, hvem der skal have prisen for enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne.