Frivillige folkeoplysende foreninger

Folkeoplysningsområdet er delt i to hovedområder: Den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  • Den folkeoplysende voksenundervisning (herunder undervisning, studiekredse og foredrag) Hovedområde 1
  • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (dette område inddeles i yderligere tre underkategorier: idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde) Hovedområde 2

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til deres aktiviteter.

Om oprettelse af en forening

Ændring af foreningsoplysninger

Idrætsforeninger:
Tilskud gives som hovedregel til alle former for idræt/bevægelse efter reglerne i retningslinjerne for tilskud.

Hent folder om retningslinjerne her

Tilskud:

Tilskud- og ansøgningsblanketter

Positivlister for lokaletilskud:
Folkeoplysningsudvalget har vedtaget positivlister for lokaletilskud til dækning af udgifter til ordinær vedligeholdelse og forsikring.

Positivliste vedr. forsikring

Positivliste vedr. ordinær vedligeholdelse

Offentliggørelse af tilskudsregnskab fra folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune

Grundskyld