Folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler

Voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud for 2018:

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Se retningslinjerne her

Fristen for at søge om tilskud for 2020 er 15. oktober 2019.
Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening. 
Der arbejdes pt. med et nyt system til indberetning af budgetoplysninger for 2020.

Budgetskemaer (frist for budget 2020 er 15. oktober):  

Link til indsendelse af budgetskemaer: https://www.borgeronline.dk/860/dl0405ff

Guide til indberetning af budgetskemaer