Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Fritid og Fællesskab - Forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune er nu i høring frem til 1. maj 2019.

I høring

Forslag til Fritid & Fællesskab - Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Høringssvar sendes på mail til fritidogkultur@hjoerring.dk eller pr post til Hjørring Kommune, att. Fritid, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Har du spørgsmål til politikken, kan du kontakte:

Sine Dam Møller, mail: sine.dam.moeller@hjoerring.dk , tlf: 72333734

Peder Thøgersen, mail: peder.thoegersen@hjoerring.dk , tlf: 72333242

Helle Lyngbak, mail: helle.lyngbak@hjoerring.dk , tlf: 72333243

Hjørring Kommune tilbyder foreningsbesøg om Fritid og Fællesskaber i høringsperioden. I den forbindelse kan Sine Dam Møller, Peder Thøgersen og Helle Lyngbak også kontaktes.