Fritids- og Folkeoplysningspolitik

På mødet om Fritids- og Folkeoplysningspolitik d. 19. november 2018 præsenterede vi de foreløbige resultater fra evalueringen af hverdagens fritidsliv og det folkeoplysende arbejde i Hjørring Kommune. Evalueringen blev drøftet og der kom idéforslag til en ny politik.

Næste møde vedr. kommende Fritids- og Folkeoplysningspolitik er under planlægning og annonceres i dagspressen og her på siden. Der forventes høring i maj/juni måned og politisk vedtagelse i sommeren 2019.