Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Der forventes høring i maj/juni måned - og politisk vedtagelse af ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik i sommeren 2019.