Høringsmateriale til fremtidens tilskudsmodel

OBS! Fristen for aflevering af høringsmateriale er udskudt til den 1. maj 2020 som følge af den aktuelle COVID-19 situation.

Her kan du finde relevant materiale vedrørende processen om fremtidens tilskudsmodel for frivillige folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune.

Høringsmateriale vedr. fremtidens tilskudsmodel i Hjørring Kommune

Skabelon til høringssvar (Word-dokument)

Skabelon til høringssvar (PDF-dokument)

Analyse af Hjørring Kommunes tilskudsordning

Fritid & Fællesskab

Retningslinjer for foreninger