Hjørring Kommunes Fritids- og Idrætspris

Tildeling af Hjørring Kommunes Idrætspris, Foreningslederpris og Ungelederpris

Alle medlemmer i godkendte foreninger i Hjørring Kommune kan komme i betragtning til Idrætsprisen og til Idrætsprisen for enkelte bemærkelsesværdige præstationer. Idrætsudøveren skal have repræsenteret Hjørring Kommune ved præstationen.

Fristen for indsendelse af kandidater til Idrætspris 2019 er overskredet og foreningernes indsendte kandidater er til gennemgang i juryen. Idrætsprisuddelingen er pga. Covid-19 udsat på ubestemt tid.

Kontakt evt. Sine Dam Møller for evt. spørgsmål vedr. Idrætsprisuddelingen. Mail: sine.dam.moeller@hjoerring.dk