Velkommen til fritidsområdet

Et aktivt fritidsliv og deltagelse i forpligtende fællesskaber skaber livskvalitet og er en del af fundamentet for det danske demokrati.

Fritid & Fællesskab er Hjørring Kommunes fritids- og folkeoplysningspolitik. Fritid & Fællesskab stiller skarpt på det fritidsliv, Hjørring Kommune gerne vil understøtte og udvikle sammen med borgerne i kommunen. 

Vi er stolte over, at vi i Hjørring Kommune har et bredt og mangfoldigt fritids- og foreningsliv. Et bredt alment foreningsliv med mange idrætsgrene, spejdere og andre aktiviteter. Sammen med de mange nicheprægede foreningsaktiviteter, den folkeoplysende voksenundervisning og et individuelt fritidsliv er mulighederne mange og værdien stor for alle.

Vi har forsøgt at samle de oplysninger, du måtte få brug for. Derfor kan du på disse sider læse om tilskuds- og støtteformer, regler, krav og retningslinjer.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (dette område inddeles i yderligere tre underkategorier: idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde). Den folkeoplysende voksenundervisning (herunder undervisning, studiekredse og foredrag). 

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

DIF, DGI og Firmaidrættens hjælpepakke forlænges. Kulturministeriet meldte fredag d. 28. august 2020 ud, at ny politisk aftale sikrer kulturlivet ekstra midler. For idrætten betyder det, at den eksisterende hjælpepakke til breddeidræt og foreningsliv og som administreres af DIF, DGI og Firmaidrætten forlænges og får tilført yderligere 100 mio. Vi opfordrer jer til at følge organisationernes hjemmesider for oplysninger om frister og kriterier.

Her kan du følge med i, hvordan situationen omkring coronavirus påvirker fritidstilbuddene i Hjørring Kommune