Ny COVID-19 hjælpepulje til det frivillige foreningsliv

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune har, den 11. august 2020, vedtaget kriterierne for, at der kan opnås tilskud fra hjælpepuljen til de frivillige folkeoplysende foreninger, der på baggrund af COVID-19-situationen, har særlige økonomiske udfordringer. Puljen er på i alt 1,481 mio. kr.

Baggrund for hjælpepuljen

På baggrund af Hjørring Kommunes store forståelse for, at forårets og sommerens nedlukning af aktiviteterne og forsamlingsbegrænsningerne, har betydet, at mange foreninger har mistet indtægter i form af f.eks. medlemskontingent, stævner, events, sponsorater m.v. og potentielt givet ekstraordinære udgifter til f.eks. lokaler uden mulighed for at gennemføre tilknyttede aktiviteter, som har afledt et pres på foreningernes likviditet, har Fritids- og Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en hjælpepulje for frivillige folkeoplysende foreninger. 

Puljen er på i alt 1,481 mio. kr.

Puljen vil ikke påvirke de ordinære tilskud, der er afsat til foreningerne, men den bliver finansieret via ekstraordinære midler. Alle ansøgende foreninger vil således ikke kunne forvente at modtage støtte, da der er tale om en hjælpepulje, der specielt er tilegnet foreninger, der som følge af Covid-19, har særlige økonomiske udfordringer i forhold til deres fremadrettede virke.

Bedrestillede foreninger med god likvid kapital og solid egenkapital, vil derfor ikke kunne forvente at få støtte fra hjælpepuljen. Egenkapital bundet i faste anlæg og øget likvid kapital forårsaget af udskudte betalinger som f.eks. skat og moms etc., kan efter de nærmere omstændigheder danne en undtagelse fra vurderingen af egenkapitalen. Opnået støtte fra andre hjælpepuljer vil ikke automatisk udløse støtte fra kommunens hjælpepulje.

Ansøgning til puljen

Foreningerne kan sende ansøgninger til puljen i perioden 13. august – 14. september 2020. Ansøgningerne forventes efterfølgende at blive behandlet af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget den 20. oktober 2020. Foreningerne kan i så fald forvente at få svar på ansøgningerne inden udgangen af oktober 2020.

Bemærk: Foreninger skal til ansøgningen benyttede vedhæftede ansøgningsskema og vedhæfte foreningsregnskab 2019, budget 2020 og kontoudskrift for alle foreningens konti pr. 1. august 2020.

Ansøgningsskema

Ved spørgsmål kontaktes Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen på fritid@hjoerring.dk