Kontakt fritidsområdet

Her finder I relevant fagpersonale på fritidsområdet, som er klar til at hjælpe, vejlede og guide jer.

I er altid velkommen til at tage kontakt til os. Under hver person kan du finde deres telefon-nummer.

Kontakt os på e-mail

Kontakt os på fritid@hjoerring.dk

Når du retter henvendelse til vores hovedpostkasse bliver din mail viderefordelt til vores konsulenter.

Hvis du allerede ved hvilken konsulent, der skal rettes henvendelse til, må du gerne skrive det i emnefeltet. 

Mads Søndergaard Thomsen - Foreningskonsulent
 • Jeg kan hjælpe med foreningsudvikling, åben skole-tilbud m. folkeskoler og igangsætning af nye initiativer
 • Generel foreningsudvikling
 • Brobygning til skoler
 • Trends og tendenser indenfor unge
 • Samarbejde på tværs med kommunale enheder og DGI Nordjylland
 • Gatekeeper til DGI Nordjylland

Direkte tlf: +45 41223235

Følg mig på Facebook: DGI Foreningskonsulent Hjørring Kommune

Nicholas Krobath Olesen - Eliteidrætskoordinator

Direkte tlf: +45 41 93 62 04

Sine Dam Møller - Fritidskonsulent

Jeg hjælper, udvikler og sparrer med foreninger om:

 • Generel foreningsudvikling
 • Samarbejde på tværs med kommunale enheder
 • Ansvarlig for puljen for børn og unge med særlige behov
 • Ansvarlig for Udviklingspuljen

Direkte tlf: +45 41223734

Peder Thøgersen - Udviklingskonsulent

Direkte tlf: +45 41223242

Marianne Poulsen - Fuldmægtig

Jeg vejleder og hjælper foreninger med:

 • Regler for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (f.eks. idræt, spejder og andre foreninger)
 • Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening
 • Vedtægter og regler ved oprettelse af nye foreninger
 • Vedtægtsændringer for eksisterende foreninger
 • Indstillinger til Idrætspris og foreningslederpris
 • Administration af Udviklingspuljen

 Direkte tlf: +45 41223722

Lenette Nielsen - Fuldmægtig

Jeg vejleder og hjælper voksenundervisning og foreninger med:

 • Regler for tilskud til voksenundervisning
 • Ansøgning om godkendelse til voksenundervisning
 • Administration for tilskud til foreninger
 • Mellemkommunal refusion
 • Lokalhistoriske arkiver – tilskud og regnskab

 Direkte tlf: +45 26250660

Mette Lærke Braüner - Chef for Fritid, Udvikling og Administration

Direkte tlf: +45 41223804