Oprettelse af forening

Her kan du trin for trin læse hvordan en forening oprettes

Man skal minimum være 5 medlemmer for at stifte foreningen. Selve oprettelsen af foreningen foregår på en stiftende generalforsamling, hvor alle der er interesserede i at være med i foreningen deltager. På den stiftende generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst 3 personer; formand, næstformand og kasserer. Desuden vælges en revisor, som ikke må sidde i bestyrelsen. I voksenundervisnings-foreninger skal der sidde minimum 5 personer i bestyrelsen. Endelig skal foreningens vedtægter godkendes blandt medlemmerne.

Klik her og få inspiration til foreningsstart og vedtægter via DGI

Når foreningen er oprettet

Herefter indsendes følgende til fritid og kultur i Hjørring Kommune:

  • Kort bekrivelse af jeres forening og foreningsaktiviteter
  • Vedtægter 
  • Referat fra den stiftende generalforsamling underskrevet af dirigent og referent samt bestyrelsesmedlemmerne 

(Der skal ikke anvendes ansøgningsskemaer i forbindelse med ansøgning om godkendelse som forening)

Behandling af jeres ansøgning

Alle nye ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget. Der undersøges, om vedtægterne opfylder kravene i folkeoplysningsloven. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, kontakter vi Jer.

Svar på ansøgningen

  • Alle ansøgninger forelægges til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget, der afholder møder ca. hver måned. Når ansøgningen har været til behandling i Folkeoplysningsudvalget modtager I svar på, om jeres forening er godkendt.
  • Nye foreninger kan optages løbende med henblik på at få tildelt et egnet offentligt lokale. Offentlige lokaler kan anvises umiddelbart efter godkendelse, mens aktivitets- og lokaletilskud først kan iværksættes for det efterfølgende budgetår.

Ansøgningsfrister (efter godkendelse som folkeoplysende forening)

  • Ansøgningsfristen for tildeling af offentlige lokaler og timer i haller, svømmehaller eller gymnastiksale er den 1. april.
  • Ansøgningsfristen for optagelse i tilskudsordningen (aktiviteter for medlemmer under 25 år) skal være indsendt senest d. 15. oktober i året forud for tilskudsåret (som følger kalenderåret). Nye foreninger og aftenskoler kan dog godt søge mellem disse ansøgningsfrister. For lån af lokaler kan der søges løbende.

Det er vigtigt, at foreningen efter godkendelse som folkeoplysende forening opretter en digital postkasse, se yderligere her:

Digital post til virksomheder og foreninger