Frivillige folkeoplysende foreninger

Folkeoplysningsområdet er delt i to hovedområder: Den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  • Den folkeoplysende voksenundervisning (herunder undervisning, studiekredse og foredrag) Hovedområde 1
  • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (dette område inddeles i yderligere tre underkategorier: idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde) Hovedområde 2

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til deres aktiviteter.

Om oprettelse af en forening

Ændring af foreningsoplysninger

Har du styr på den nye persondataforordning?

Vi har lavet en oversigt, så du nemt kan blive opdateret og forstå hvilken betydning den nye forordning har for din forening

Download oversigten her

Børneattester

Folder vedrørende børneattester

Idrætsforeninger:
Tilskud gives som hovedregel til alle former for idræt/bevægelse efter reglerne i retningslinjerne for tilskud.

Hent folder om retningslinjerne her

Tilskud:

Tilskud- og ansøgningsblanketter

Positivlister for lokaletilskud:
Folkeoplysningsudvalget har vedtaget positivlister for lokaletilskud til dækning af udgifter til ordinær vedligeholdelse og forsikring.

Positivliste vedr. forsikring

Positivliste vedr. ordinær vedligeholdelse

Offentliggørelse af tilskudsregnskab fra folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune

Grundskyld