Pulje til foreningsaktiviteter for børn og unge med særlige behov

Arrangerer din forening aktiviteter for børn og unge med særlige behov? Børn og unge som har brug for noget ekstra for at deltage i foreningslivet?

Foreninger er velkommen til at søge både til eksisterende og nye tiltag.

Blot som eksempel på, hvad puljen kan anvendes til kan nævnes: (listen er ikke udtømmende)

  • ekstra trænerinstruktør
  • særlige uddannelse af instruktører, da specialviden er vigtig før igangsætning
  • coach/vejleder til igangsætning af hold/aktivitet
  • særlige rekvisitter/redskaber mv. til målgruppen
  • tilskud til haltimer f.eks. begrundet i mindre hold
  • særlige kørselsbehov eller ledsagebehov
  • PR/udgifter til særlig indsats for at gøre opmærksom på aktiviteten

Fritidslivet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om idræt i foreningsregi, men mange andre aktiviteter f.eks. spejder osv.

Læs nærmere om muligheder for at få udviklingsmidler til nye initiativer for målgruppen eller fortsættelse af allerede igangsatte aktiviteter – i ”kassen ovenover” eller kontakt

Sine Dam Møller; sine.dam.moeller@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3734.
Peder Thøgersen; peder.thoegersen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3242.