Folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler

Voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud for 2021:

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Se retningslinjerne her

Fristen for at søge om tilskud for 2021 er 15. oktober 2019.
Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

Søg her
https://www2.borgeronline.dk/860/dl0405ff

Regnskabsskemaer (frist for regnskab 2019 er 15. marts 2020).
Foreninger, der har fået tilskud for 2019 skal indsende regnskabsmateriale senest 15. marts 2020.

Link til indsendelse af regnskabsskemaer https://www.borgeronline.dk/860/DL0404ffM

Manual til indsendelse til regnskab