Fremtidens Vendelbohus

Under overskriften 'Fremtidens Vendelbohus' skal der gennemføres en proces med henblik på en afklaring af Vendelbohus' fremtid og herunder drøftelser vedrørende aktiviteter, aktivitetsniveau, driftsform mv. Her kan du læse nyt om 'Fremtidens Vendelbohus', samt finde notater, mødedatoer mm.

Nyt vedrørende 'Fremtidens Vendelbohus'

  • Læs opsamlingen fra brugermødet d. 28. november 2016 her
  • Se oplæg på brugermødet d. 28. november 2016 her

Notater

Budgetvedtagelse 2017 vedrørende Vendelbohus

Brugergruppens forslag til samarbejdsmodel i overgangsperioden maj 2016

Brugergruppens forslag til profil/nye aktiviteter for fremtidens Vendelbohus marts 2016

Opsamling fra offentligt møde d. 24. november 2015

Oplæg (fra borgermødet 24. november 2015): Rammer/præmisser for Fremtidens Vendelbohus

Notat vedrørende Fremtidens Vendelbohus; oktober 2015

For mere info vedrørende Fremtidens Vendelbohus, kontakt:

Udviklingskonsulent Peder Thøgersen
peder.thoegersen@hjoerring.dk
Tlf.: 7233 3242