Hvordan og hvornår søger du?

Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet, at det altid er projektets formål, der er afgørende for vurdering af støtten og følgende principper ligger til grund for tilskud til udviklingsprojekter:

  • Der gives en opstartsbevilling til nye foreninger på op til f.eks. 10.000 kr., hvis der foreligger et konkret budget, og at forvaltningen skønner at der er tale om bæredygtigt projekt med et behov for støtte.
  • Muligheden for at støtte allerede igangsatte aktiviteter vurderes i forhold til det konkrete projekt, idet der dog ikke gives tilskud til allerede afholdte udgifter.
  • Bevillingerne kan udover at omfatte aktiviteter i relation til den enkelte forenings primære aktiviteter også omfatte nye aktiviteter på baggrund af en konkret vurdering.
  • Der forventes en form for deltagerbetaling og der er forventning om, at foreningen bidrager med dækning af udgifter/frivillig indsats.
  • Der kan gives tilskud til materialeforbrug og rekvisitter/anlæg efter en konkret vurdering.
  • Der kan ydes tilskud til transport i relation til aktiviteten.
  • Der ydes principielt ikke støtte til projekter, som tidligere er støttet af puljen.

Initiativer og udviklingstiltag som beløber sig til max. kr. 10.000 kan behandles administrativt med løbende ansøgningsfrist.

Ved ansøgning til puljen fremsendes en projektbeskrivelse samt et budget for projektet. 

Der anvendes ikke ansøgningsskemaer

Der er i udgangspunkt ikke formkrav til ansøgningen for Udviklingspuljen.

Ansøgningen og vejledning kan sendes til Fritid:

Der er 3 ansøgningsfrister i 2018: 1. februar, 1. juni og 1. september

Send mail