Hvem kan søge, og hvad kan der søges til?

Hvad kan der søges til?

I Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje vil der være mulighed for at søge puljemidler til udviklingstiltag, der relaterer til:

  1. Tværgående aktiviteter
  2. Ekstraordinær foreningsudvikling af frivillige
  3. Ekstraordinære aktiviteter, der fremmer unges deltagelse i foreningslivet
  4. Sunde aktiviteter dvs. aktiviteter der styrker deltagernes sundhed.

Det er Folkeoplysningsudvalgets intention, at støtte op om de foreninger og klubber, der vil gøre en ekstra indsats og som igangsætter nye og udviklende initiativer og projekter. Nye initiativer og projekter skal som udgangspunkt være omfattet af flere af kriterierne.

Hvem kan søge?

Foreninger der er godkendte under folkeoplysningsloven kan ansøge om tilskud.

Se tidligere bevillinger