Hvem kan søge, og hvad kan der søges til?

Hvad kan der søges til?

I Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje vil der være mulighed for at søge puljemidler til udviklingstiltag, der relaterer til:

  1. Tværgående aktiviteter
  2. Kompetenceudvikling af frivillige.
  3. Aktiviteter der fremmer unges deltagelse i fritidslivet.
  4. Sunde aktiviteter dvs. aktiviteter der styrker deltagernes sundhed.

Det er Folkeoplysningsudvalgets intention, at støtte op om de foreninger og klubber, der vil gøre en ekstra indsat og som tager nye og udviklende initiativer.

Hvem kan søge?

Foreninger der er godkendte under folkeoplysningsloven kan ansøge om tilskud.