Økonomi, evaluering og afrapportering

Økonomi

Der er i 2018 afsat kr. 134.981 i Udviklingspuljen

Evaluering og afrapportering

Senest 1 måned efter projektets afslutning, skal der indsendes et projektregnskab samt en evaluering til forvaltningen.Projektregnskabet afleveres efter nærmere aftale med hensyn til omfang og dokumentation. Evalueringen skal tage udgangspunkt i om de forventede mål med projektet er blevet opnået.

Her følger liste over bevillinger i 2014 og 2015