Tilskud til foreninger

Folkeoplysningsområdet er delt i to hovedområder: Den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  • Den folkeoplysende voksenundervisning (herunder undervisning, studiekredse og foredrag) Hovedområde 1
  • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (dette område inddeles i yderligere tre underkategorier: idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde) Hovedområde 2

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til deres aktiviteter.

Om oprettelse af en forening

Som medlem af en forening i Hjørring Kommune kan man oprette sig som bruger på Foreningstilskud.dk. Her finder man mere end 200 tilskudsordninger fordelt på EU-programmer, danske statslige ordninger, nordiske ordninger, private fonde samt tilskudsmuligheder fra diverse organisationer.
Hertil kommer et antal tilskudsmuligheder og fonde som kun kan søges indenfor din egen kommune.

Besøg ForeningsTilskud her

Forskellen mellem idræt/bevægelse i idrætsforeninger og i aftenskoler/voksenundervisning

Idrætsforeninger:
Tilskud gives som hovedregel til alle former for idræt/bevægelse efter reglerne i retningslinjerne for tilskud.

Hent folder om retningslinjerne her

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Hent folder om retningslinjerne her

Se yderligere oplysninger i notatet udarbejdet af Idrætsorganisationer og Oplysningsforbundenes Fællesråd:

”Fælles Forståelse”

Positivlister for lokaletilskud:
Folkeoplysningsudvalget har vedtaget positivlister for lokaletilskud til dækning af udgifter til ordinær vedligeholdelse og forsikring.

Positivliste vedr. forsikring

Positivliste vedr. ordinær vedligeholdelse

Fritagelse for grundskyld:
I henhold til $ 8 i lov om kommunal ejendomsbeskatning kan ejere af nogle ejendomstyper ansøge om hel eller delvis fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

Hjørring Kommune har i september 2013 vedtaget generelle retningslinjer for, hvilke ejendomstyper der i udgangspunkt er omfattet heraf.

Skoler/uddannelsesinstitutioner, sygehuse, offentlige biblioteketer og museer. Sports- og idrætsanlæg, tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger o.lign. (Dog kun lokaler der anvendes til direkte idrætslige formål).

Endvidere ejendomme, der anvendes til lejr eller feriekoloni for børn og unge.

Almengørende stiftelser m.v. - afgrænset til institutioner der er optaget under ligningslovens § 8A.

Vi gør opmærksom på at enhver behandling af ansøgning om fritagelse for grundskyld sker ud fra individuel vurdering samt at fritagelse ikke er en mulighed for foreninger. hvis aktivitet finder sted fra lejede lokaler.

Afhængig af ejerforholdet, kan ejere af ejendomme, der udlejes til folkeoplysende foreninger fritages. Det kan derfor være relevant, at sådanne foreninger, som lejer lokaler til deres aktivitet, orienterer udlejer herom.

Ved meddelelse om fritagelse, beregnes fritagelsesdatoen fra første kvartal efter den dato, hvor ansøgningen er modtaget.

Hvis I mener, at jeres forening (ejendom) er berettiget til fritagelse, udfyldes nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet sendes til:
Team Byggeri, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Telefon 7233 6560.

Mail

Få yderligere oplysninger her

Ejendomsskat

Folkeoplysningsloven