Tilskud- og ansøgningsblanketter

Her kan du hente tilskuds- og ansøgningsblanketter til 'Aktiviteter for Børn og Unge' og 'Voksenundervisning'.

Aktiviteter for børn og unge.

 

Retningslinjer for tilskud for 2018:

 

Se retningslinjerne her

 

Regnskab 

Fristen for at indsende regnskabsskemaer og regnskab for 2018 er 15. marts 2019. Uanset hvordan skemaerne indsendes, skal de være underskrevet af kasserer og formand.

Skemaerne sendes til Hjørring Kommune, fritid og kultur, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring eller på mail:

 

Fritid og Kultur

 

Regnskabsskemaer (frist er 15. marts 2019) 

 

 

Herudover skal foreningsregnskabet med underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer og revisor(er) vedlægges

 

Budget

 

Fristen for at søge om tilskud for 2019 er 15. oktober 2018. Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening. 

 

 

 Udover budgetskemaer indsender foreninger inden 15. oktober "Erklæring om indhentelse af børneattester". Se nærmere i folder vedr. børneattester. 

 

"Erklæring om indhentelse af børneattester"

 

Folder vedr. børneattester

 

Pulje til nye foreninger og/eller nye aktiviteter.

 

Hvis I har nye aktiviteter i 2019, har I mulighed for at søge om tilskud senest 1. september 2019.

 

Tilbuddet gælder både nye foreninger og eksisterende foreninger.

 

Folkeoplysningsudvalget har målrettet puljen til foreninger, der har fået nye aktiviteter, som foreningerne ikke kunne forudse, da de 15. oktober 2018 indsendte budget for 2019.

 

I kan søge tilskud til en helt ny aktivitet som f.eks. floorball, futsal, skater – eller hvis I har fået mange flere medlemmer til spejder, ungdomsklub, badminton eller til en helt anden aktivitet. Der er mulighed for at søge om aktivitetstilskud (tilskud pr. medlem under 25 år), hallejetilskud og lokaletilskud.

 

I ansøgningen skal I redegøre for de nye aktiviteter. Som bilag til ansøgningen skal I vedhæfte skemaerne ”Budget for aktiviteter 2019. Desuden skal I vedhæfte ”Budget for lokaleudgifter 2019”, hvis I vil søge om tilskud til leje af hal eller øvrige lokaler (skemaerne kan I finde ovenfor)

 

 

 

Voksenundervisning

 

Retningslinjer for tilskud for 2018:

 

Se retningslinjerne her

 

Fristen for at søge om tilskud for 2020 er 15. oktober 2019.
Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening. 
Der arbejdes pt. med et nyt system til indberetning af budgetoplysninger for 2020.

 

Regnskabsskemaer (frist for regnskab 2018 er flyttet fra 15. marts 2019 til 1. april 2019 på grund af ny indberetningsform):  

Der arbejdes pt. med et nyt system til indberetning af regnskabsoplysninger for 2018. Foreninger orienteres direkte.

Link til indsendelse af regnskabsskemaer:  https://www.borgeronline.dk/860/DL0404ff