Idrættens talent og elite i Hjørring Kommune

Hjørring Kommunes Talent- og Elitepolitik er forholdsvis ny og blev godkendt på Byrådsmøde i december 2015.

Talent- og Eliteidrætspolitikken beskriver målsætning og formål med talent- og eliteidræt i Hjørring Kommune samt de visioner kommunen har for at skabe nødvendige rammer og muligheder for talent- og eliteidrætsudøvere.

Talent- og Eliteidrætspolitikken danner også grundlaget for fordelingen af et økonomisk tilskud til støtte for talent- og elitearbejdet i kommunens klubber.

Hjørring Kommune støtter endvidere eliteidrætten ved at stille kommunens idrætsfaciliteter til rådighed for foreningslivet. Der er investeret i nye fritidsfaciliteter; Vandhuset, Femhøje Stadion og Atletikstadion, Park Vendia Hallen, bordtennishal i Hirtshals og traditionelle haller renoveres.

Talent og elitestøtte kan søges af foreninger i Hjørring Kommune, der opfylder kravene som beskrevet i politikken:

Talent- og eliteidrætspolitik

Ansøgningsfristen er i 2017 flyttet til 15. november. Ansøgningerne behandles i Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget den 4. December.

Foreninger, der opnår bevilling for det kommende år, indgår i Hjørring Kommunes Eliteidrætsråd.

I 2017 består rådet af:
Jesper Vinther, Tokon (formand for Hjørring Kommunes Eliteidrætsråd)
Peter Munk og Lars Høgh, S68
Daniel Christensen og Simon Rokkjær, B75
Svitlana Pedersen og Susie Holm Kristensen, Springteam Nordjylland
Klaus Isager, Hjørring Judo og Jiu-Jitsuklub
Christian Nymand, Hjørring Badmintonklub
Mads Hofmeister, Hjørring Tennis Klub
Alvah Routhledge, Hjørring Golfklub

Eliteidrætsrådets arbejde og indsatsområder i 2017:

Eliteidrætsrådet afholder i samarbejde med klubberne elitetræf målrettet unge elitesportsudøvere. Træffene holder 3-4 gange årligt. Hensigten er, at de unge eliteidrætsudøvere opnår et fællesskab med andre elitesportsudøvere.

Erfaringsudveksling.
Eliteidrætsrådets medlemmer udveksler erfaringer i forhold til klubbernes elitearbejde.

Eliteidrætsrådet afdækker med udgangspunkt i fodboldklasserne mulighederne for etablering af øvrige idrætsklasser i folkeskolen.

Kontakt Eliteidrætsrådet eller Fritids- og Kulturkonsulent Sine Dam Møller for yderligere oplysninger:
sine.dam.moeller@hjoerring.dk eller 72 33 37 34