Idrætspris - foreningslederpris og unglederpris

Mandag den 24. april 2017 var der Idræts- og Foreningslederprisuddeling på Rådhuset i Hjørring (for præstationer opnået i 2016). 38 idrætsudøvere blev hædret for enten DM eller jysk mesterskab. 2 udøvere blev hædret for en særlig bemærkelsesværdig indsats af international karakter. Herudover var der hæder til foreningsledere. Der var nomineret 4 til Foreningslederprisen. Vinder af prisen blev Lars Sieker fra Skibsby-Højene Idrætsforening. Unglederprisen blev vundet af Caroline J. R. Kegel fra Springteam Nordjylland.

Se oversigt over modtagere af priserne

Kriterier for priserne:

Foreningslederprisen

- Uddeles til en leder, der har ydet en særlig indsats i mere end 5 år. 

Prisen uddeles ikke kun til idrætsledere, men også til ledere i andre foreninger som f.eks. spejdere og ungdomsklubber.

Unglederprisen

- Uddeles til en ung leder for gejst, gåpåmod og ansvar. Unglederprisen er målrettet unge mellem 13 og 17 år. 

Se yderligere om Unglederprisen her

- Der er nedsat en jury med repræsentanter fra Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og sidste års modtagere. 

Juryen vælger, hvem der skal have Foreningslederprisen og Unglederprisen på baggrund af de indstillede til priserne. (For Unglederprisen er juryen udvidet med en repræsentant for DGI).
Afsløring af modtagerne af Foreningslederprisen og Unglederprisen sker først i forbindelse med prisuddelingen.

Idrætspris for idrætspræstationer.

Personen, holdet eller foreningen skal i løbet af 2016 have

- Vundet officielle danske eller jyske mesterskaber indenfor Danmarks Idrætsforbunds specialforbund, eller
- Sat officiel danmarksrekord indenfor Dansk Idrætsforbunds specialforbund, eller
- Vundet Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers officielle landsmesterskaber, eller
- Vundet officielle danske eller jyske mesterskaber inden for andre idrætsorganisationer.

I skal sammen med indstillingen vedlægge dokumentation for kravet om, at mesterskabet/rekorden er præsteret i den bedste række. Dokumentationen kan være en et udklip fra en officiel resultatliste


Herudover er der mulighed for at belønne

Enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne. Her tænkes på idrætsydere, der har ydet en helt særlig præstation. Denne kategori dækker også præstationer af international karakter. Udgangspunktet er, at præstationen er højere end de præstationer, der belønnes efter den alm. idrætspris under pkt. 1-4. Denne kategori dækker fortrinsvis præstationer af international karakter. Prisen uddeles til personer, som via danske mesterskaber/-rekorder har kvalificeret sig til f.eks. officielle nordiske mesterskaber eller europamesterskaber- og fået medaljer ved det pågældende mesterskab. Folkeoplysningsudvalget/Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget foretager vurderingen, og har mulighed for efter en konkret vurdering at belønne øvrige særlige bemærkelsesværdige præstationer.

Alle, der er medlem af en forening/klub godkendt i Hjørring Kommune, kan komme i betragtning til idrætsprisen. Herudover er det et krav, at idrætsudøveren har repræsenteret Hjørring Kommune ved præstationen.

Valg af modtagerene af idrætsprisen foretages af Folkeoplysningsudvalget samt Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget.