Foreningspriser - Foreningslederpris, Unglederpris og Idrætspris

Hvem skal have priserne for året, der gik (altså for idrætspræstationer i 2018)?

Frist: 3. februar 2019.

Det er vigtigt at overholde fristen, da indstillinger efter fristens udløb ikke behandles.

Kriterier for tildeling af foreningspriser for præstationer i 2018

Alle, der er medlem af en forening/klub godkendt i Hjørring Kommune, kan komme i betragtning til idrætsprisen og prisen for enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne. Herudover er det et krav, at idrætsudøveren har repræsenteret Hjørring Kommune ved præstationen.

Vil du indstille en foreningsleder, en ungleder eller en idrætsudøver, så skriv til fritidogkultur@hjoerring.dk

Bemærk - der findes kun indstillingsskema ifm. indstilling af ungeledere. Ved indstilling af foreningsledere eller idrætsudøvere beder vi blot om en begrundet indstilling via mail.