Opsamling og oplæg fra Inspirationsaften

Download oplæg fra inspirationsaftenen her:

Opsamling fra inspirationsaften

Det Betaler Sig - Idrætskonsulent Jørn Erik Simonsen 

Børne- Undervisningsforvaltningens forebyggelsespulje - Præsentation