Opsamling og oplæg fra Inspirationsaften

Download oplæg fra inspirationsaftenen her:

Focus på foreningstilbud til børn og unge med særlige behov/Oplæg fra møde i Handicaprådet november 2017

Opsamling fra inspirationsaften

Det Betaler Sig - Idrætskonsulent Jørn Erik Simonsen 

Børne- Undervisningsforvaltningens forebyggelsespulje - Præsentation