Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

I Hjørring Kommunes handicappolitik er der flere målsætninger om at inkludere børn og unge med handicap og særlige behov i fritids- og kulturlivet.

Fritidslivet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om idræt i foreningsregi, men mange andre aktiviteter f.eks. spejder osv.

Hjørring Kommune har besluttet, at udbygge indsatsen på området via en række initiativer. Et af disse er at oprette en hjemmeside, som indeholder relevante oplysninger om emnet.

Her kan du finde information om relevante kommunale puljer; interessant baggrundsmateriale; opsamling fra Inspirationsaftenen i Vrå; nyttige kontaktoplysninger mv.
På sigt håber vi at kunne præsentere en samlet liste over foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.

Ved spørgsmål eller andet, kan du kontakte:
Peder Thøgersen
Tlf.: 41 22 32 42
Mail: peder.thoegersen@hjoerring.dk

Sine Dam Møller
Tlf.: 72 33 37 34
Mobil: 41 22 37 34
Mail: sine.dam.moeller@hjoerring.dk

Relevante puljer

Opsamling og oplæg fra inspirationsaftenen