Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

I Hjørring Kommunes handicappolitik er der flere målsætninger om at inkludere børn og unge med handicap og særlige behov i fritids- og kulturlivet.

Fritidslivet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om idræt i foreningsregi, men mange andre aktiviteter fx spejder osv.

Hjørring Kommune har besluttet, at udbygge indsatsen på området via en række initiativer. Et af disse er at oprette en hjemmeside, som indeholder relevante oplysninger om emnet.

Her kan du finde information om relevante kommunale puljer; interessant baggrundsmateriale; opsamling fra Inspirationsaftenen i Vrå; nyttige kontaktoplysninger mv. 
Her kan du også finde en pjece med foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.

OBS: Ansøgningsrunder til "Foreningstilbud til børn og unge" er 15. august 2019 og 1. november 2019.

For yderligere info, kontakt:
Sine Dam Møller; sine.dam.moeller@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3734.
Peder Thøgersen; peder.thoegersen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3242.

Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov - pjece

Relevante puljer

Inspiration, baggrund og historik