Sandblæsning af husfacader o.lign.

Sådan sikrer du dig et godt forhold til din nabo - også efter at du har fået dit hus sandblæst.

Du skal af hensyn til det gode naboskab sikre dig, at det firma, der sandblæser dit hus, overholder de gældende miljøkrav.

Du skal være opmærksom på, at:

  • Arbejdet skal anmeldes til Team Erhverv, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
  • Naboerne skal have besked mindst 1 uge før arbejdet påbegyndes.
  • Der skal tilsættes vand under sandblæsningen for at mindske støvfrembringelsen.
  • Arbejdet skal afskærmes, for at sandet ikke spredes til omgivelserne.
  • Sandblæsning må foregå i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00 på hverdage
  • Brugt sand skal bortskaffes efter anvisning fra Team Erhverv.
  • Dokumentation for korrekt affaldshåndtering skal kunne forevises på Hjørring Kommunes forlangende.
  • Arbejdet ikke må genere omgivelserne unødvendigt.

Anmeld sandblæsning