Nabohjælp

Nabohjælp er en god måde at beskytte sin bolig mod indbrud på. Se, hvordan du gør her, hvis du og dine naboer vil i gang med Nabohjælp.

Hvis nabohjælpskiltet sættes op på privat areal, er det ikke nødvendig at indhente tilladelse fra kommunen. Du skal derfor heller ikke betale gebyr for sagsbehandlingen. Du bestiller selv skiltene og sørger selv for opsætning.

Hvis du ønsker tilladelse til at sætte Nabohjælpskilte op på vejarealet, skal du sende en ansøgning med kortmateriale til os. Det tager ca. 3 uger at behandle ansøgningen.

Hjørring Kommune skal godkende placeringen og indhente politiets samtykke. Det gælder både for veje og stier, som er offentlige og private fællesveje/-stier. Nabohjælp skiltet skal som udgangspunkt sættes på en særskilt stander.

Hvis du ønsker skiltet placeret på vejarealet, opkræver kommunen betaling for indkøb og opsætning af særskilt stander og sagsbehandling på 1.350 kr. ekskl. moms for et skilt. Grundejerforeninger o.lign. må ikke selv grave skiltet ned af hensyn til risikoen for skader på forsyningsledninger i jorden.

Læs mere om nabohjælpskilte her

Send din ansøgning her

Du kan købe Nabohjælpskilte og finde materialer og gode råd om Nabohjælp på www.nabohjælp.dk