Hvad er co-creation?

Co-creation er en samarbejdsform, hvor myndigheder, private virksomheder, organisationer, borgere m. fl. finder frem til løsninger på fælles udfordringer.

Co-creation er en relevant tilgang, når man har en kompleks eller omskiftelig udfordring, hvor kendte muligheder og løsninger er utilstrækkelige og hvor inddragelse af andre aktører kan bidrage til at løse udfordringen i fællesskab. 

Ved co-creation metoden varetager man alles interesser og skaber på den måde værdifulde løsninger, som er forankret lokalt.

 

Hvorfor bruge co-creation metoden?
Co-creation tilgangen er fundet egnet til Hjørring Fri for Indbrud, fordi indbrud i privat beboelse er en kompleks udfordring. Derfor kræver forebyggelsen bred viden og komplekse indsatser. De forskellige aktører besidder hver især en viden om forebyggelse af indbrud og det giver forudsætninger for at skabe en helhedsorienteret og effektiv indbrudsforebyggende indsats.

Hvis vi skal indfri visionen og undgå indbrud, kræver det, at vi forener vores kræfter. Det kræver samarbejde. Politi og myndigheder kan efterforske indbrud og rådgive om indbrudssikring og trygge kvarterer, men undersøgelser viser, at det, der virkelig virker er handling fra borgerne selv.

Hvorfor er Hjørring Fri for Indbrud et vigtigt initiativ?

"Indbrud i private hjem er én af de kriminalitetsformer, som gør borgerne mest utrygge. Skal vi nedbringe antallet af indbrud, er der brug for en fælles indsats mellem politi, kommune, borgere og erhverv."   Søren Pejtersen, Lokalpolitileder

"Hjørring skal være et trygt sted at bo. Med "Hjørring Fri for Indbrud" vil vi gerne synliggøre alle de muligheder man som borger har for at gøre sit nærmiljø mindre attraktivt for indbrudstyvene. Og vise, hvordan vi som kommune kan støtte op om borgernes initiativer."                                                                                      Lotte Vang, chef i Teknisk Forvaltning

"Nabohjælp vil gerne understøtte udviklingen af lokale initiativer, der tager udgangspunkt i det enkelte områdes behov og muligheder. Vi tror, at Hjørring Fri for Indbrud bliver et rigtig godt eksempel på, hvordan man helt konkret kan organisere arbejdet, engagere lokale aktører og få Nabohjælp til at spredes lokalt."             Lia Kaufmann, Det Kriminalpræventive Råd