Vil du vide mere?

På disse hjemmesider kan du finde mere information:

Hegnsloven

Hegnslovens regler om godt nabohegn

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Pjece om: Hegn og godt naboskab

Statsforvaltningen: Søg om hjælp til at betale gebyret for hegnsyn og skelforretning

Tinglysning.dk: Tinglyste servitutter fremgår af tingbogen hos Tinglysningsretten

Bolius- og Boligejernes Videncenter

DinGeo: Indtast din adresse og find oplysninger om din bopæl

Læs i øvrigt om gratis retshjælp her