Vil du vide mere?

På disse hjemmesider kan du finde mere information:

Hegnsloven

Hegnslovens regler om godt nabohegn

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Pjece om: Hegn og godt naboskab

Landbrugsstyrelsen: Dækning af omkostninger i sager om hegn

Tinglysning.dk: Tinglyste servitutter fremgår af tingbogen hos Tinglysningsretten

Bolius- og Boligejernes Videncenter

DinGeo: Indtast din adresse og find oplysninger om din bopæl

Læs i øvrigt om gratis retshjælp her