Hvordan foregår et Hegnsyn?

  1. Når vi har modtaget din ansøgning om hegnsyn, vil du få en bekræftelse.

  2. Hegnsynet vil herefter fastsætte en dato med tidspunkt for hegnsynet.

  3. Derefter vil I begge modtage en indkaldelse til hegnsyn. Din nabo vil også få en kopi af din ansøgning med eventuelle bilag.

  4. Hegnsynet møder op på din adresse, og både du og din nabo, vil få mulighed for at udtale sig om sagen.

  5. Hegnsynet vil se på forholdene, og vil altid prøve at få jer til at indgå et forlig. Hvis det ikke lykkedes, træffer Hegnsynet en kendelse.

  6. Du og din nabo vil, på en fastsat dato, modtage forliget eller kendelsen. 

  7. Skulle der opstå spørgsmål efter du/din nabo har modtaget kendelsen eller forliget, vil hegnsynssekretæren formidle forespørgslen videre til hegnsynet, som vil besvare henvendelser omhandlende afgørelsen.