Hvor kan du klage?

Når der er truffet afgørelse i en sag, betyder det, at sagen er afsluttet fra Hegnsynets side. Du kan indbringe Hegnsynets kendelse for domstolene seneste 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt dig.

Retten i Hjørring
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring
Tlf.: 9968 5600
E-mail: hjorring@domstol.dk