Hvad kan Hegnsynet tage stilling til?

Hegnsloven indeholder regler om opsætning, ændring og vedligeholdelse af hegn. Hegnsynet kan tage stilling til tvister, der handler om:

 • Fælleshegn – hegn der er i skel

 • Egne hegn – hegn der står langs skellet indtil en afstand på 1,75 meter

 • Grene – der generer hegn eller færdsel på naboejendommen

 • Grene – der er farlige for sikkerheden på naboejendommen, fx på grund af råd

 • Grene – fra skove, der generer naboejendommen

 • Træer – der danner et hegn. Hegnsynet vurderer, om træer på række kan anses som et hegn.

Et hegn kan være:

 • Plankeværk

 • Stakit

 • Hæk

 • Raftehegn

 • Trådhegn

 • Mur (dog ikke bygningsmur).

Hvad tager Hegnsynet ikke stilling til?

 • Indre hegn - som er hegn, der står længere væk end 1,75 meter fra skellet - eller ikke følger skellinjen

 • Enkeltstående træer på naboens grund. Disse sager skal du anlægge ved domstolene

 • Placering af skel.

Du skal være opmærksom på, Hegnsynet ikke kan afgøre spørgsmål om fastlæggelse af skel. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om, hvor skellet går, kan I mod betaling selv bede en landinspektør om hjælp.