Hegnsyn

Hvis du og din nabo har svært ved at blive enige om jeres fælles hegn, kan du henvende dig til Hegnsynet i Hjørring Kommune.

Hegn og et godt naboskab

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Læs mere om hegnsloven her.

Der kan dog være undtagelser som f.eks. lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter der kan indeholde begrænsninger, som man skal overholde – også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

I første omgang bør du prøve at lave en aftale eller et forlig med din nabo om det hegn, I er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan du skrive til Hegnsynet i Hjørring og bede om at få foretaget et hegnsyn (se nedenfor).

I brevet skal der stå, hvem du klager over samt en beskrivelse af problemet og hvad du ønsker, at der skal gøres ved problemet. Du skal være opmærksom på, at der er tale om brugerbetaling i forbindelse med hegnsyn.

Vil du vide mere, er du velkommet til at kontakte Hegnsynet i Hjørring Kommune.

 

Kontakt Hegnsynet

Hvis 2 naboer/genboer bliver uenige om hegn i skel, kan Hegnsynet i mange tilfælde afgøre uenigheden.

Er du i tvivl om, hvorvidt Hegnsynet kan afgøre sagen, kan du kontakte sekretær

Diana Lund Larsen
Telefon 72 33 65 22
Email: dll@hjoerring.dk

Tina Lodberg
Telefon 72 33 65 22
Email: tina.lodberg@hjoerring.dk

Karina Bundgaard Pedersen
Telefon 72 33 65 23
Email: kbp@hjoerring.dk  
 

En sag i Hegnsynet skal rejses skriftligt og sendes til

Hegnsynet i Hjørring 
Teknik- & Miljøområdet
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
E-mail: 
 teknik-miljoe@hjoerring.dk