Almene boligorganisationer

Byrådet skal føre tilsyn med kommunens almene boligorganisationer i henhold til § 164 i Lov om almene boliger.

Kommunen (Byrådet) og boligorganisationerne skal mødes regelmæssigt om boligorganisationens virksomhed, herunder udviklingen i de enkelte boligområder. Det kaldes en styringsdialog.

Kommunen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til Byrådet. De årlige rapporter bruges som grundlag for dialogmøderne med kommunen. Du kan se referaterne fra den gennemførte dialog nedenfor.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om tilsyn og drift af almene boliger skal redegørelsen for den gennemførte dialog indeholde:

  1. Et referat af drøftelsen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, hvoraf begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår
  2. En kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået mellem parterne.

 

Styringsdialogmøder 2018:

Hjørring Kommune har med udgangspunkt i regnskabsåret 2017, afholdt styringsdialogmøder med de fire almene boligselskaber i efteråret 2018/januar 2019. De herpå udarbejdede aftaledokumenter blev sammen med boligselskabernes årsregnskaber for 2017, behandlet af Hjørring Byråd d. 27. marts 2019.

Aftaledokumenter:

Styringsdialogmøder 2017:

Hjørring Kommune afholdt styringsdialogmøder med boligselskaberne i efteråret 2017, gældende for regnskabsåret 2016.

Boligforeningen AB, Boligselskabet Vesterlund, Bygge- og Boligforeningen af 1938, Hirtshals Boligforening, Hjørring Boligselskab og Sindal Boligselskab, blev fusioneret pr. 1. januar 2017 under navnet Bovendia. Administrationsselskabet Bolig Hjørring blev samtidigt nedlagt.

Som følge af fusionen blev der ikke afholdt individuelle styringsdialogmøder med de seks selskaber i 2017. Der blev i stedet afholdt ét samlet styringsdialogmøde med Bovendia og efterfølgende udarbejdet ét samlet aftaledokument. 

Hjørring Byråd behandlede aftaledokumenterne samt årsregnskaberne for 2016 d. 30. maj 2018.

Aftaledokumenter:

 

Styringsdialogmøder 2016:

Der blev i 2016 gennemført styringsdialogmøder med boligselskaberne vedrørende regnskabsåret 2015. Den politiske behandling heraf skete sideløbende med behandling af styringsdialogmøderne for 2017 (d. 30. maj 2018). Eventuelle referencer til styringsdialogmøderne i 2016 vil fremgå af aftaledokumenterne for 2017.