Det er let at flytte inden for Norden

Og det skal det også være

Men en gang imellem kan der opstå problemer ved flytning mellem de nordiske lande fordi landenes regelsystemer ikke er ens eller på grund af manglende information og viden om gældende regler.

Både før og efter en flytning kan borgerne få hjælp af Nordisk Ministerråds informationstjeneste Hallo Norden.

Hallo Norden kan vejlede om love og gældende regler i de nordiske lande på en lang række områder lige fra social sikring og pension til skat og A-kasse. Hallo Norden kan også give oplysninger om studie- og erhvervsmuligheder.

Her findes vigtig information til danske borgere som skal tilflytte, studere eller arbejde i et andet norsk land.

Besøg Hallonordens hjemmeside.