Jordvarmeanlæg

Hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg på din ejendom skal du ansøge Hjørring Kommune om tilladelse inden etableringen af anlægget.

Ansøg om jordvarmeanlæg her

Anlæg

Det øvre jordlag indeholder et stort lager af ophobet solenergi, som automatisk genopfyldes hver sommer. Ved hjælp af et slangesystem i jorden og en varmepumpe kan energien trækkes ud af jorden hele året og bruges til opvarmning af boligen og til vand til bade, opvask mv.

Om varmepumper

Om jordvarmepumper

Vælg den rigtige varmepumpe

Sagsbehandlingstid

Som udgangspunkt behandler vi ansøgninger inden for max. 3 uger. Sagsbehandlingstiden kan dog i særlige tilfælde være længere. Når der er givet tilladelse, sendes sagen i høring i 4 uger. Når høringsperioden er udløbet (uden indsigelser) kan du begynde at etablere dit jordvarmeanlæg.

I områder, der er kategoriseret som Natura2000 (beskyttet natur), skal der laves en konsekvensvurdering over anlæggets påvirkning af området inden tilladelsen kan gives. I den forbindelse skal du påregne en længere sagsbehandlingstid.

Tilladelse til jordvarmeanlæg gives i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 19 samt Bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg.

Færdigmelding

Når du har etableret dit jordvarmeanlæg, skal du indsende en færdigmelding af anlægget til Hjørring Kommune. Herefter registrerer vi anlægget i BBR.

Årligt eftersyn

Som ejer af et jordvarmeanlæg har du pligt til, minimum en gang årligt, at få foretaget et eftersyn af anlægget af en sagkyndig. I forbindelse med eftersynet skal kontrolløren udfylde skemaet for årligt eftersyn, som skal opbevares af ejer i minimum 10 år. Du skal kun indsende skemaet til kommunen, hvis Team Vand og Jord beder om det.

Sløjfning af anlæg

Hvis du ønsker at sløjfe dit jordvarmeanlæg, skal du udfylde og sende sløjfningsskemaet til Hjørring kommune. Når vi har modtaget skemaet, registrerer vi sløjfningen i BBR. Herefter bortfalder tilladelsen.