Lån til betaling af ejendomsskat

Som boligejer kan du låne til ejendomsskat, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

Du skal modtage social pension, efterløn eller være fyldt 65 år og der skal være friværdi i din bolig. Kommunen beregner renter af lånet, og du skal betale lånet tilbage, hvis du sælger boligen.

Hvem kan låne?

Boligejere eller deres ægtefælle/samlever, som ejer fast ejendom her i kommunen, og som enten: 

 • Modtager efterløn – eller
 • Er fyldt 65 år – eller  
 • Får udbetalt pension efter lov om social pension eller delpension

Hvad kan der ydes lån til?

 • Til grundskyld, du skal fortsat betale skorstensfejning, rottebekæmpelse og renovation m.v.
 • Til én bolig og ejeren skal bo i boligen. Kommunen yder også lån til sommerhus, som fortrinsvis benyttes af ejeren.

Hvad er betingelserne for at få lån?

 • Der skal være friværdi i boligen i forhold til den seneste ejendomsvurdering.
 • Ejeren eller ægtefælle/samlever må ikke modtage boligydelse samtidig med at der lånes til betaling af ejendomsskatter.

Skal du betale renter af lånet?

Du skal betale renter af lånet

 • I 2018 er renten 1 % (rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før)
 • Når du skal betale lånet tilbage, gives et rentenedslag på de renter, der er løbet på efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget var 33 % i 2011. Herefter falder rentenedslaget med en procent om året, indtil det i 2019 udgør 25 %.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage når:

 • Boligen sælges
 • Ejeren dør. Efterlevende ægtefælle/samlever kan herefter normalt overtage lånet.

Kommunens sikkerhed for lånet

 • Til sikkerhed for lånet tinglyser kommunen et skadesløsbrev (et slags pantebrev) i boligen
 • Kommunen betaler tinglysningsafgiften
 • Når skadesløsbrevet er tinglyst, låner du til betaling af ejendomsskatter. Når lånebeløbet overstiger 95 % af skadesløsbrevets beløbsstørrelse, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i boligen. Du får automatisk besked fra kommunen.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

Ansøgningsfrist

Lånet skal være tinglyst inden ejendomsskatten skal betales. Derfor skal kommunen have modtaget din ansøgning senest:

 • 1. november, hvis du søger om lån fra 1. rate året efter
 • 1. maj, hvis du søger om lån fra 2. rate samme år