Har du købt eller solgt ejendom?

Hvis du har solgt din ejendom, kan du komme ud for, at ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort bliver sendt til dig, da du var tinglyst ejer på tidspunktet for udskrivningen af ejendomsskattebilletten.

Det skyldes, at Tinglysningen endnu ikke har givet kommunen besked om ejerskiftet. I det tilfælde skal du aflevere ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort til den ny ejer.