Fritagelse for ejendomsskat

Ifølge lov om kommunal ejendomsskat §7 A, skal kommunalbestyrelsen give hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat af ejendomme, hvor grunden er ramt af kystnedbrydning. Fritagelsen gælder, indtil en ny ansættelse ved SKAT kan bruges ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag.

En delvis fritagelse skal ske på baggrund af en konkret areal opmåling som er udført af en landmåler.

Ansøg om delvis fritagelse af ejendomskat