Fastfrysning af grundskyld 2017

Nogle grundejere får rabat på 2. rate af ejendomsskatten

Folketinget har i forbindelse med Finansloven for 2017 vedtaget, at grundskylden i 2017 skal fastfryses på 2016 niveau. Denne lov blev besluttet efter at kommunerne, også Hjørring Kommune, havde sendt 1. rates opkrævning ud for 2017.

Derfor er der en del grundejere, der opnår en nedsættelse på 2. rates opkrævning. Det vil sige, at hele den rabat, som regeringen har besluttet at fastfryse, trækkes fra i 2. rates opkrævning. 

Kommunen genberegner alle de ejendomme, der er omfattet af fastfrysningen

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Hjørring Kommune genberegner ejendomsskatten for alle de berørte ejendomme og regulerer betalingen i forbindelse med 2. rates opkrævning til juli 2017, som udsendes i juni måned.

For grundejerne betyder det, at

 alle berørte automatisk får tilsendt en ny ejendomsskattebillet i deres digitale postkasse og

 man skal betale med det indbetalingskort, der udsendes midt i juni måned. Er man tilmeldt PBS bliver betalingen rettet helt automatisk.

Hvornår modtager man den nye beregning

De nye ejendomsskattebilletter sendes til grundejernes digitale postkasse (e-boks) i starten af uge 23.
Reguleringen sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Ikke alle grundejere får glæde af fastfrysningen

Det er kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi, der får glæde af fastfrysningen.
De grundejere, der i 2016 og 2017 betaler grundskyld af grundværdien, har ikke fået en stigning i grundskylden og er således ikke omfattet af fastfrysningen jf. Finansloven.

Der er ca. 10.000 ejendomme i kommunen, der er omfattet af fastfrysningen.

Er man i tvivl

En hurtig måde at danne sig et overblik over sin egen situation er at sammenligne, hvad man har betalt i grundskyld for 2016, og sammenligne dette med 2017. Man skal i 2017 højest betale det samme i grundskyld som i 2016, hvis grundarealet er uændret.