Ejendomsskat

Ejendomsskatten beregnes som en promille af det beregningsgrundlag, der er fastsat af SKAT. Byrådet har nu fastsat promillen til 34,00.

Beregningsgrundlaget for ejendomsskatterne beregnes på baggrund af grundværdien pr. 1. oktober det foregående år.

Hent ejendomsskattebillet